RETRO-May, 2007 T-Ball Yankees Fayette County Baseball - kombatkamera